Edukacije

Edukacije

Edukacije koje se organizuju ispred Rea Medike su iz oblasti estetske medicine koja ne zahteva operativnu hiruršku salu, uvođenje u opštu anesteziju i u tom smislu nije potreban specijalizovan medicinski kadar za izvođenje ovih procedura osim edukovanog praktičara.

Osobe koje mogu da pohađaju određene obuke ponuđene od strane Rea Medica su ili doktori medicine ili doktori stomatologije, opšte prakse ili sa specijalizacijom iz bilo koje medicinske grane.

U Rea Medici sprovodimo 6 tipova edukacija:

  1. Dermalni fileri
  2. Mezoterapija
  3. Botulinski toksin
  4. PRP
  5. Hemijski pilinzi
  6. Suspenzione niti

Sve pomenute edukacije se dodatno mogu podeliti u osnovne i napredne, koje se organizuju u različitim terminima, pri čemu naprednu edukaciju moze pohađati samo neko ko ima sertifikat osnovne obuke.

Edukator ispred Rea Medike je doktor medicine, licencirani EXPERT TRAINER.

Sve edukacije su akreditovane, a polaznici nakon završetka edukacije dobijaju sertifikat uz pomoć kojeg se mogu prijaviti nove tehnologije Minisarstvu zdravlja. Edukator je dužan da sa polaznicima ostane u stalnom kontaktu, da pruža pomoć polaznicima tokom samostalnog rada i po potrebi prisustvuje izvođenju procedura od strane edukovanog polaznika ako polaznik to zatraži. Takođe, edukator je dužan da edukovanom polazniku ponudi sve usluge nabavke materijala za rad.

Za više informacija o samim edukacijama, možete nam pisati na vera@reamedika.rs