Botulinski toksin

Učesnici se tokom ovog kursa upoznaju sa istorijom, poreklom i načinom delovanja botulinskog toksina. Naučiće o njegovoj kliničkoj primeni kao i primeni u estetici. Upoznaju se sa registrovanim preparatima i njihovim razblaženjima.

Koje su to indikacije i kontraindikacije tretiranja botulinskim toksinom? Koji pacijenti su idealni kandidati? Koji su saveti za pacijenta nakon odrađene intervencije? Odgovore na ovakva i mnoga druga pitanja polaznici će nakon završenog kursa znati, što im u znatnoj meri omodućava sigurnost u radu.

Nakon osvrta na anatomiju mišića na koje želimo delovati botoksom i analize njihovih pokreta učesnici će detaljno naučiti tehniku intervencije.

Naučiće kako se razblažuje, koji špric se koristi, koliko je to 1 I.J. (internacionalna jedinica), koliko jedinica se injektuje.

Teoretski i praktično savladaće tačke injektovanja po regijama koje se tretiraju kao i tehnike samog injektovanja.

Moguće komplikacije, kako ih izbeći a kako rešiti?

Nakon završenog kursa učesnici su osposobljeni da samostalno obavljaju estetske intervencije botulinskim toksinom.

Sve dodatne informacije i termine održavanja edukacije možete saznati na: +381694455601