Edukacije

Edukacije

Edukacije koje se organizuju ispred Rea Medike su iz oblasti estetske medicine koja ne zahteva operativnu hiruršku salu, uvođenje u opštu anesteziju i u tom smislu nije potreban specijalizovan medicinski kadar za izvođenje ovih procedura osim edukovanog praktičara.

Osobe koje mogu da pohađaju određene obuke ponuđene od strane Rea Medica su ili doktori medicine ili doktori stomatologije, opšte prakse ili sa specijalizacijom iz bilo koje medicinske grane.

U Rea Medici sprovodimo 6 tipova edukacija:

 1. Dermalni fileri
 2. Mezoterapija
 3. Botulinski toksin
 4. PRP
 5. Hemijski pilinzi
 6. Suspenzione niti

Sve pomenute edukacije se dodatno mogu podeliti u osnovne i napredne, koje se organizuju u različitim terminima, pri čemu naprednu edukaciju moze pohađati samo neko ko ima sertifikat osnovne obuke.

Edukacije traju po dva dana, a u naredne dve nedelje kontinuirano se prati polaznik i obezbeđuje se dodatni praktični rad.

Prvi dan je teorijskog karaktera i polaznici celodnevno slušaju predavanja uz prezentacije iz izabrane oblasti.

Predavanja se sastoje od:

 1. Osnovni principi date procedure
 2. Anatomija i fiziologija regije od interesa
 3. Hemizam, biohemijski parametri i metabolizam u organizmu supstanci koje se koriste u datoj proceduri
 4. Neželjena dejstva i kontraindikacije datih supstanci
 5. Metode aplikacije datih supstanci.

Nakon intenzivne dvodnevne edukacije, u naredne dve nedelje polaznici imaju praktične vežbe na modelima u trajanju od minimum deset radnih sati.

Edukator ispred Rea Medike je doktor medicine, licencirani EXPERT TRAINER.

Nakon edukacije polaznici dobijaju Rea Medika sertifikat o završenoj edukaciji datog nivoa, CD kao pomoć pri izvođenju procedura i skriptu sa teorijskim elementima date procedure. Uz to, edukator je dužan da sa polaznicima ostane u stalnom kontaktu, da pruža pomoć polaznicima tokom samostalnog rada i po potrebi prisustvuje izvođenju procedura od strane edukovanog polaznika ako polaznik to zatraži. Takođe, edukator je dužan da edukovanom polazniku ponudi sve usluge nabavke materijala za rad.