Laserska liposukcija

Laserska liposukcija sa Lipolife 3G predstavlja hirurški proces za kompletno rešenje. Pokriva sve faze liposukcije, zatezanja kože i transfer masti.

To je prvo integrisano rešenje ove vrste koje kombinuje višestruke modalitete u kompaktnom, prenosnom i uredno organizovanom sistemu.

Kako funkcioniše laserska liposukcija?

Istovremena primena lasera i sukcije pojednostavljuje proceduru i značajno smanjuje trajanje tretmana. Termalna energija i jedinstveno radijalno optičko vlakno omogućavaju delotvorno i homogeno zatezanje kože. Prikupljanje masti visoke vitalnosti omogućava uspešnu i direktnu transplantaciju masti.

Kompaktan dizajn takođe smanjuje suvišne elemente u operacionim salama, a to doprinosi pogodnijem radnom okruženju.

Lipolife 3G je treća generacija Alma Laser liposukcijske tehnologije koja pruža maksimalnu bezbednost i dokazanu kliničku uspešnost. Ova tehnologija postala je ključna usluga koju nude lekari i klinike širom sveta.

INFILTRACIJA I SUKCIJA

Veoma tih i snažan aspiracioni sistem sadrži 3 pumpe za funkcionisanje velike snage. A to su: peristaltička pumpa za infiltraciju tumescentnih anestetičkih mešavina i dve aspiracione pumpe za sukciju masti.

SIMULTANA PRIMENA LASERA I SUKCIJE

LipoLife 3G sadrži integrisanu kanilu i optički interfejs koji omogućava istovremenu upotrebu lasera i sukciju. Ovakav jedinstven interfejs omogućava lekarima da lakše prođu kroz tkivo i uklone ćelije masti brže i efikasnije.
Pri primeni laserske energije na tkivo, laser kauteriše krvne sudove, maksimalno smanjuje krvarenje. Takođe i oticanje i povrede tela poput hematoma, edema i modrica, a takođe smanjuje postoperativne bolove.

Istovremena primena lasera i sukcije obezbeđuje proceduru koja se sastoji iz samo jednog koraka i značajno smanjuje količinu fizičke snage koja je potrebna za izvođenje liposukcijsih tretmana. To posebno važi u oblastima sa vezivnim tkivom, poput ginekomastije. Ovaj mehanizam pojednostavljuje proceduru, smanjuje ukupno vreme tretmana. Sprečava umor lekara i postiže optimalne kliničke rezultate sa smanjenim vremenom oporavka pacijenta.

PREDNOSTI ZATEZANJA KOŽE

Pored postizanja delotvorne lipolize, termalna energija koju stvara diodni laser od 1470 nm skuplja postojeći kolagen i vlakna elastina i stimuliše stvaranje kolagena za čvršću kožu zategnutijeg izgleda. Ovo je posebno važno za osetljiva područja poput lica i vrata, kao i za delove sa celulitom. U suštini, LipolIfe cilja direktno na izvor celulita unutar osnovnog strukturnog tkiva. Laserska energija se usmerava na područje ispod kože, odvajajući kožu od masnog tkiva, a pri tome efikasno razdvaja džepove celulita i restruktuira kožu dajući joj glatkiji izgled.

PODRUČJA TRETMANA

Svi delovi tela mogu se delotvorno tretirati upotrebom proizvoda LipoLife 3G. Ovo uključuje oblasti kojima se ne može lako pristupiti upotrebom konvencionalne liposukcije, kao što su brada, vrat, kao i veće oblasti sa značajnim masnim naslagama. Pored toga, LipoLife 3G pojednostavljuje specijalizovane tretmane kao što je fibrozna ginekomastija.

ANGELT™ EMITUJUĆE VLAKNO BEZBEDNO ZA KOŽU

Laserska liposukcija pomoću Lipolife 3G aparata koristi jedinstveno Angel™ radijalno vlakno integrisano u Mercedes kanili sa perforiranim vrhom, koja emituje energiju kružno (360°). Radijalna primena lasera predstavlja pristup male gustine snage sa mnogostrukim prednostima, uključujući smanjen rizik od opekotina, jednaku podelu energije na prostor koji se leči, brže uklanjanje ćelija masti i pokrivanje veće oblasti tkiva, a to doprinosi bržem izvođenju tretmana. Kružni obrazac emitovanja vlakna omogućava bezbedno, homogeno i efikasnije zatezanje kože tokom procedure.

Transfer masti na licu mesta sa visokom održivošću masti

Autologni prenos masti za oblikovanje mekog tkiva sve je popularniji poslednjih godina. Direktna dostupnost masti pacijenta, njena prirodna integracija u primajuće tkivo i stalan potencijal za korekcije čine njenu primenu veoma instrumentalnom. LipoLife 3G postiže stopu vitalnosti masti koja je veća od 95%. Procedura je brza i pogodna sa kompletnom opremom, a to vam omogućava da lako povratite volumen tkiva pacijenta. Sa jedinstvenom LipoLife laserskom tehnologijom, ćelije masti prolaze kroz lizu do polutečnog stanja, stvarajući dve odvojene faze: značajna adipozna faza sa visoko održivim, malim homogenim ćelijama masti i zanemarljivom krvnom fazom, bez uljne faze koja je prisutna kod mehaničke liposukcije. Očuvanje ćelija masti visoke vitalnosti u kombinaciji sa mrežom za filtriranje omogućava kvalitetan transfer masti i uspešno autologno ubrizgavanje masti, sa dugoročnijim rezultatima.