Ass. dr spec. Uroš Radivojčević

Dr. spec. Uroš Radivojčević je načelnik odeljenja opekotina u centru za plastičnu hirurgiju KC “Kragujevac” i asistent na katedri “Hirurgija”, Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Specijalizaciju je obavio na klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine “VMA”, uz konstantnu edukaciju u UKC “Ljubljana”, gde se usavršavao posebno iz oblasti rekonstruktivne mikrohirurgije i hirurgije dojke kao i na IOHB “Banjica” za hirurgiju šake.

Stalni je konsultant u hirurško-estetskom centru “Maraš” u Kragujevcu, gde uz dr Nikolu Maraša obavlja kompletnu estetsku hirurgiju.

Ass. dr spec. Uroš Radivojčević