Ass. spec. dr Uroš Radivojčević

Dr. spec. Uroš Radivojčević je načelnik odeljenja opekotina u centru za plastičnu hirurgiju KC „Kragujevac“ i asistent na katedri „Hirurgija“, Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Specijalizaciju je obavio na klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine „VMA“, uz konstantnu edukaciju u UKC „Ljubljana“, gde se usavršavao posebno iz oblasti rekonstruktivne mikrohirurgije i hirurgije dojke kao i na IOHB „Banjica“ za hirurgiju šake.

Stalni je konsultant u hirurško-estetskom centru „Maraš“ u Kragujevcu, gde uz dr Nikolu Maraša obavlja kompletnu estetsku hirurgiju.

Ass. spec. dr Uroš Radivojčević