Ass. spec. dr Kristina Davidović

Ass. dr spec. Kristina Davidović je specijalista radiologije, trenutno na subspecijalizaciji i doktoratu iz radiologije. Stalno je zaposlena na Urgentnom Centru, Kliničkom Centru Srbije, kao načelnik na odeljenju radiologije.

Već 5 godina je asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, autor i koautor mnogih naučnih radova, kao i mentor studentima osnovnih i specijalističkih studija. Jedan je od začetnika procedure oksigen-ozon terapije diskus hernije, što je i tema njenih doktorskih studija.

Poslednjih 10 godina aktivno se bavi estetskom i anti-aging medicinom, a već duže vreme se ceo tim poliklinike Rea Medika svrstava u grupu lidera estetske medicine u celom regionu sa najvećim brojem urađenih procedura u poslednje 2 godine.

Ass. dr spec. Kristina Davidović je INTERNACIONALNI KEY OPINION LEADER za Skin-tech kompaniju, nacionalni i regionalni trener za Teosyal, Sinclair i Belotero.

Osnivač je SESIAM udruženja interdisciplinarne estetske i anti-aging medicine Srbije sa najvećim brojem aktivnih članova u svojoj kategoriji.

Član je mnogih internacionalnih udruženja i predavač na najprestižnijim internacionalnim kongresima, IMCAS PARIS i AMWC MONACO i mnogim drugima.

Ass. spec. dr Kristina Davidović