dr Luka Joksimović

Dr Luka Joksimović je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2020. godine sa prosečnom ocenom 9,30.

Nakon završenih studija, pripravničkog staža i položenog državnog ispita započinje rad u oblasti opšte hirurgije na Prvoj hirurškoj klinici u Beogradu.
Radio je u oblasti vaskularne hirurgije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje.
U bolnici ,,Knappschaftkrankenhaus” u Nemačkoj nastavlja sa dodatnim usavršavanjem i sticanjem radnog iskustva.

Specijalizant je plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije a od avgusta ove godine deo je i našeg tima. Takođe, član je i SESIAM udruženja.

 

dr Luka Joksimović