dr Andrea Jovović

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2021. godine sa prosječnom ocjenom 9,69. U toku studija 5 godina nagrađivana studentskom nagradom za najbolje studente, bila stipendista Ministarstva prosvjete i Vlade Crne Gore.
2018-2019. Bila saradnik u nastavi na katedri za patološku fiziologiju.
2021. upisuje doktorske studije iz oblasti hirurške anatomije.
Trenutno je klinički ljekar na hirurškoj klinici KCCG.

Još tokom završne godine studija počinje intenzivno da posjećuje obuke i edukacije iz oblasti neinvazivne estetske medicine.

Od početka studija gaji ljubav prema, nada se, životnom pozivu, plastičnoj, rekonstruktivnoj i estetskoj hirurgiji.

Član je tima poliklinike Rea Medika od 2023. godine

dr Andrea Jovović