Suspenzione niti

Učesnici se tokom ovog kursa upoznaju sa primenom suspenzionih niti, intervencijom koja predstavlja trenutno najpopularniji nehirurški lifting lica i vrata.

Tokom predavanja u okviru ovog kursa učesnici uče razlike između PDO (mezoniti) i suspenzionih niti, pravilne indikacije i moguće komplikacije, uz podršku vizualizacionih metoda učenja, predavanja sa video materijala kao i praktična primena na pacijentima.

Koji su pacijenti pogodni, a koji nisu za rad sa suspenzionim nitima, koji broj niti je potrebno staviti u zavisnosti od pada i stanja kože, koji tretmani se mogu kombinovati sa nitima i kako?
Poseban osvrt edukacije je na tehnikama rada-vektorima aplikacije, iglom i kanilom.

Teorijska i praktična znanja će takođe biti usmerena i na blagovremeno prepoznavanje komplikacija u toku same aplikacije, kao i evaluacija kasnih komplikacija i način njihovog tretiranja, što sve za cilj ima pravilnu upotrebu metode i bezbednost pacijenata podvrgnutih ovoj proceduri.

Obzirom da je za proceduru često neophodno koristiti anesteziju učesnici će steći teorijska i praktična znanja neophodna za pravilno aplikovanje topikalne i infiltracione anestezije.
Učesnici takođe uče koje su normalne reakcije tkiva na intervenciju, za koliko vremena svaka od njih prolazi, uče da prate pacijenta i urade kontrolu svog rada.

Sve dodatne informacije i termine održavanja edukacije možete saznati na: +381694455601