Hemijski pilinzi

Učesnici se upoznaju sa savremenim pristupom i primenom hemijskih pilinga.

Hemijski pilinzi postoje od pamtiveka, još iz doba starog Egipta, a svoju punu i široku primenu nalaze u 20. veku. Opšta podela hemijskih pilinga obuhvata:

  • površinske, koji ne prelaze granice epiderma i često spadaju u kozmetičke procedure,
  • srednje duboke koji dosežu do dermalnih papila i potrebno je da ovakve procedure obavljaju isključivo lekari i stomatolozi i
  • duboke hemijske pilinge koji dosežu do retikularnog derma, brišući epiderm i jedan deo derma sa sobom.

Pored dubine do koje dopiru hemijski pilinzi , veoma je važno precizno govoriti i o agensima koji se u tu svrhu koriste  kao i njihovim koncentracijama.

Najčešće koristimo sledeće agense: AHA kiseline kao što su glikolna, laktična, zatim trihlorsirćetna kiselina u raznim koncentracijama, beta hidroksi kiseline kao što je salicilna kiselina i neke pomoćne kiseline kao što su kojik, mendelična, fitička itd. Često se koristi i fenol, iako je alkohol po sastavu uz dodavanje krotonskog ulja predstavlja odličan i bezbedni agens kod dubokih hemijskih pilinga.

Polaznici uče o procedurama rada sa hemijskim pilinzima, šta mogu da očekuju od tretmana, kroz koje faze koža prolazi nakon pilinga i kako da savetuju pacijenta o nezi u kućnim uslovima. Uče o mogućim komplikacijama i kako ih možemo izbeći eventualno lečiti.

Sve dodatne informacije i termine održavanja edukacije možete saznati na: +381694455601