Dermalni fileri

Hijaluronski fileri

Učesnici se upoznaju sa savremenim konceptom primene filera kao hijaluronskog implantata.

Hijaluron (hijaluronska kiselina) je glikozaminoglikan, supstanca koja se kao što je već poznato nalazi u vezivnom tkivu kože i ima višestruke funkcije vezane za hidriranje kože (s obzirom na sposobnost da veže i do 500 molekula vode) te tako poboljšava i održava tonus kože, kao i njegov visoki oksidativni kapacitet da neutrališe slobodne radikale te se smatra da i na taj način usporava starenje kože vezano za oksidativno oštećenje.

Zbog navedenih svojstava opravdano predstavlja najčešće korišćeni farmakološki supstrat u estetskoj medicini.

Cilj edukacije je da se polaznici upoznaju sa anatomskim osnovama neophodnim za adekvatnu kliničku procenu i aplikaciju hijaluronskih filera kao i apsolutnim i relativnim indikacijama i kontraindikacijama za primenu hijaluronskog implantata.

Poseban osvrt edukacije je na tehnikama rada – vektorima aplikacije, iglom i kanilom. Teorijska i praktična znanja će takođe biti usmerena i na blagovremeno prepoznavanje komplikacija u toku same aplikacije, kao i evaluacija kasnih komplikacija i način njihovog tretiranja, što sve za cilj ima pravilnu upotrebu metode i bezbednost pacijenata podvrgnutih ovoj proceduri.

Obzirom da je za proceduru često neophodno koristiti anesteziju učesnici će steći teorijska i praktična znanja neophodna za pravilno aplikovanje topikalne i infiltracione anestezije.

Kolagen stimulator

Učesnici se upoznaju sa savremenim konceptom primene kolagen stimulatora kao dermalnog filera.

Kolagen stimulator koristi prirodnu sposobnost organizma da stimuliše stvaranje kolagena. Obezbeđuje dvostruko dejstvo, trenutnu korekciju, kao i volumenizaciju koja nastaje putem biostimulacije.

Zbog navedenih svojstava opravdano predstavlja sve popularniji farmakološki supstrat u estetskoj medicini.

Cilj edukacije je da se polaznici upoznaju sa anatomskim osnovama neophodnim za adekvatnu kliničku procenu i aplikaciju filera i apsolutnim i relativnim indikacijama i kontraindikacijama za korišćenje kolagen stimulatora.

Sve dodatne informacije i termine održavanja edukacije možete saznati na: +381694455601