Koji su neželjeni efekti?

SUBOTA, 09.11.2019

Veliki izbor tehnika injektiranja  i kvalitetan sastav hijaluronskih filera uticao je na smanjen broj komplikacija. Osetljivost, crvenilo i otoci su privremeni i nestaju za nekoliko dana. Ukoliko se pojave modrice, potreban je duži period da se smanje, tako da je važno planirati tretman unapred, pre bilo kakvog važnog događaja. Asimetrija se ispravlja pomoću dodavanja određene količine dermalnog filera ili botoksa, ali tek nakon desetak dana. Za vreme i nakon tretmana, tretirana regija se blago masira kako bi se aplikovani materijal što bolje rasporedio i smanjila pojava kuglica. Ozbiljne komplikacije su vrlo retke.